ЭЛЕКТРОННЫЯ ЗВАРОТЫ

Электронныя звароты падаюцца ў Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь з улікам яго кампетэнцыі наступнымі спосабамі: накіраванне на адрас электроннай пошты ministerstvo@kultura.by і (або) размяшчэнне ў спецыяльнай рубрыцы на афіцыйным сайце ў глабальнай кампутарнай сетцы Інтэрнэт.

У адпаведнасці з артыкулам 1 Закона Рэспублікі Беларусь ад 18 лiпеня 2011 года "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб" (далей - Закон) электронны зварот - зварот заяўніка, які паступіў на адрас электроннай пошты арганізацыі альбо размешчаны ў спецыяльнай рубрыцы на афіцыйным сайце арганізацыі ў глабальнай кампутарнай сетцы Інтэрнэт. Пры гэтым згодна з артыкулам 2 дзеянне Закона не распаўсюджваецца на звароты, якія падлягаюць разгляду ў адпаведнасці з заканадаўствам аб канстытуцыйным судаводстве, грамадзянскім, грамадзянскім працэсуальным, гаспадарчым працэсуальным, крымінальна-працэсуальным заканадаўствам, заканадаўствам, якое вызначае парадак адміністрацыйнага працэсу, заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах, звароты работніка да наймальніку, а таксама іншыя звароты, у дачыненні да якіх заканадаўчымі актамі ўстаноўлены іншы парадак іх падачы і разгляду, а таксама на перапіску дзяржаўных органаў пры выкананні імі функцый, ускладзеных на іх нарматыўнымі прававымі актамі.

Згодна з артыкулам 3 Закона грамадзяне, індывідуальныя прадпрымальнікі і юрыдычныя асобы Рэспублікі Беларусь маюць права на зварот у арганізацыі шляхам падачы электронных зваротаў. Пры гэтым у адпаведнасці з часткай другой пункта 1 артыкула 4 Закона электронныя звароты ад імя недзеяздольных грамадзян падаюцца іх законнымі прадстаўнікамі. Юрыдычныя асобы рэалізуюць права на зварот праз свае органы або сваіх прадстаўнікоў. Замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія знаходзяцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, прадстаўніцтва замежных арганізацый карыстаюцца правам на зварот нароўні з грамадзянамі Рэспублікі Беларусь і юрыдычнымі асобамі Рэспублікі Беларусь, калі іншае не вызначана Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь і міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь. Права на зварот рэалізуецца заяўнікамі добраахвотна. Ажыццяўленне заяўнікамі іх права на зварот не павiнна парушаць правы, свабоды i (або) законныя інтарэсы іншых асоб.

У адпаведнасці з пунктам 2 артыкула 25 Закона электронныя звароты павінны адпавядаць наступным патрабаванням:

1) звароты выкладаюцца на беларускай або рускай мове;
2) звароты грамадзян павінны ўтрымліваць:
• назву і (або) адрас арганізацыі альбо пасаду асобы, якім накіроўваецца зварот;
• прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы грамадзяніна, адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання);
• выкладанне сутнасці звароту;
• адрас электроннай пошты заяўніка;
3) электронныя звароты юрыдычных асоб павінны змяшчаць:
• назву і (або) адрас арганізацыі альбо пасаду асобы, якім накіроўваецца зварот;
• поўнае найменне юрыдычнай асобы і яго месца знаходжання;
• выкладанне сутнасці звароту;
• прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы кіраўніка або асобы, упаўнаважанай ва ўстаноўленым парадку падпісваць звароты;
• адрас электроннай пошты заяўніка.
4) Да электронных зваротў, якія падаюцца прадстаўнікамі заяўнікаў, павінны прыкладацца электронныя копіі дакументаў, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы.

У адпаведнасці з артыкулам 25 Закона электронныя звароты, якія паступілі ў дзяржаўныя органы і іншыя дзяржаўныя арганізацыі, падлягаюць разгляду ў парадку, устаноўленым для разгляду пісьмовых зваротаў, з улікам асаблівасцяў, прадугледжаных дадзеным артыкулам. Пры гэтым згодна з падпунктам 1.1 пункта 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15 кастрычніка 2007 г. № 498 " О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц " звароты грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама юрыдычных асоб, незалежна ад таго, у які дзяржаўны орган або іншую арганізацыю яны паступілі, першапачаткова падлягаюць разгляду па сутнасці ў адпаведнасці з кампетэнцыяй:

• у мясцовых выканаўчых і распарадчых органах, падпарадкаваных ім арганізацыях, тэрытарыяльных падраздзяленнях (органах) і арганізацыях, падпарадкаваных або ўваходзячых у склад (сістэму) рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання і дзяржаўных арганізацый, падпарадкаваных Ураду, іншым дзяржаўным органам, іншым арганізацыям, якія ажыццяўляюць сваю дзейнасць і размешчаюцца у межах той адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі, на тэрыторыі якой узніклі пытанні, выкладзеныя ў зваротах;
• у іншых дзяржаўных органах, іншых арганізацыях, калі пытанні, выкладзеныя ў зваротах, адносяцца да выключнай кампетэнцыі гэтых органаў або арганізацый.

Электронныя звароты могуць быць пакінутыя без разгляду па сутнасці, калі:

• звароты не адпавядаюць патрабаванням, устаноўленым пунктамі 1-6 артыкула 12 Закона;
• звароты падлягаюць разгляду ў адпаведнасці з заканадаўствам аб канстытуцыйным судаводстве, грамадзянскім, грамадзянскім працэсуальным, гаспадарчым працэсуальным, крымінальна-працэсуальным заканадаўствам, заканадаўствам, якое вызначае парадак адміністрацыйнага працэсу, заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах, звароты з'яўляюцца зваротамі работніка да наймальніка альбо ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі ўстаноўлены іншы парадак падачы і разгляду такіх зваротаў;
• звароты ўтрымліваюць пытанні, рашэнне якіх не адносіцца да кампетэнцыі арганізацыі, у якую яны паступілі;
• заяўніком пададзены паўторны зварот, і ў ім не ўтрымліваюцца новыя абставіны, якія маюць значэнне для разгляду звароту па сутнасці;
• з заяўніком спынена перапіска па выкладзеных у звароце пытаннях.

У адпаведнасці з артыкулам 23 Закона ананімныя звароты, гэта значыць звароты заяўнікоў, у якіх не адзначаны прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы грамадзяніна ці адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання) альбо найменне юрыдычнай асобы (поўнае або скарочанае) або яго месца знаходжання або названыя дадзеныя не адпавядаюць рэчаіснасці, не падлягаюць разгляду, калі яны не ўтрымліваюць звестак аб рыхтуючымся, учыняемым або ўчыненым злачынстве.

Асабліва звяртаем увагу на тое, што ў адпаведнасці з артыкулам 19 Закона:

1. Звароты разглядаюцца без спагнання платы.
2. Выдаткі, панесеныя арганізацыямі, індывідуальнымі прадпрымальнікамі ў сувязі з разглядам сістэматычна накіраваных (тры і больш разоў на працягу года) неабгрунтаваных зваротаў у адну і тую ж арганізацыю, да аднаго і таго ж індывідуальнага прадпрымальніка ад аднаго і таго ж заяўніка, а таксама зваротаў , якія ўтрымліваюць загадзя ілжывыя звесткі (сумы, якiя падлягаюць выплаце экспертам і іншым спецыялістам, якія прыцягваюцца да разгляду зваротаў, паштовыя выдаткі, выдаткі, звязаныя з выездам на месца разгляду звароту, і іншыя выдаткі, за выключэннем аплаты працоўнага часу работнікаў, якія разглядаюць звароты), могуць быць спагнаныя з заяўнікаў у судовым парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам.