Публікацыі

Публікацыі да 2014 г.

Аксёнова А., Кузменя В., Грищенков О. Реставрация и приспособление памятника архитектуры XVI-XX веков замкового комплекса в г.п. Мир Гродненской области (II очередь. Регулярный парк) Скачать


Андреева Татьяна. "Итальянский сад": стилевые особенности и возможность воссоздания парка в условиях Беларуси  Скачать


Андреева Татьяна. Структура проектного решения Несвижского парка Скачать


Баженова О.Д. Казимир Лютницкий или Мирский Скачать


Баженова Ольга. Выход Мирского замка из состава ординатских владений. Земельные споры Радзивиллов-Виттгенштейнов первой половины XIX века Скачать


Баженова Ольга. Город Мир и альбом фамильных портретов князей Радзивиллов 1758 года издания Скачать


Баженова Ольга. Фамильный альбом портретов князей Радзивиллов из Национального исторического архива Беларуси "ICONES FAMILIAE DUCALIS RADIVILLIANE". Значение проекта. Особенности стиля Скачать


Бубноўскі Дз.С. Феномен Мірскага замка Скачать


Варонін Васіль. Да пытання аб паходжанні роду Іллінічаў Скачать


Волкаў Мікалай. Да пытання аб існаванні герсы ў браме Мірскага замка Скачать


Волкова Ольга. Местечко Мир в годы Первой мировой войны (1914-1918) Скачать


Высоцкая Н.Ф. Экспанаты ў экспазіцыю Мірскага замка Скачать


Высоцкая Надежда. Радзивиллы - владельцы Мирского замка XVI-XIX вв. (к проблеме экспозиции 41 зала) Скачать


Ганецкая Ірына. Мірскі замак і вырабы Свержанскай фаянсавай мануфактуры Скачать


Гарбусь Т.В. Базіліка святога Мікалая ў Міры Скачать


Гарбусь Тамара. Протарэнесансныя элементы ў абарончым дойлідстве Беларусі Скачать


Грыцкевіч Анатоль. Інвентар Мірскага замка 1688 года як гістарычная крыніца Скачать


Дзярновіч Алег. Рэканструкцыя Ніжняга замка ў Вільні: прафесійныя праблемы і грамадскі кантэкст Скачать


Довнар-Запольский Алексей. Проблемы Атрибуции картины неизвестного художника, изображающей батальную сцену конца XVII столетия (Битва войск Священной Римской империи с турками 1688 г. Под Белградом) Скачать


Калнін В.В. Хто будаваў Мірскі замак? Скачать


Калнін Валянцін. Зняволенне і пакаранне ў Вялікім княстве Літоўскім XVI-XVIII стст. (да экспазіцыі ў Мірскім замку) Скачать


Калясінскі Валерый. Выявы замкаў на манетах і медалях краін Усходняй і Цэнтральнай Еўропы Скачать


Карелин В.Г., Мельников Н.П. Произведения иконописи Торицкой церкви и Мире (Материалы к Каталогу движимых памятников Беларуси) Скачать


Карпенко Елена. К вопросу о научной концепции музеефикации замкового комплекса "Мир" Скачать


Карпенко Елена. К вопросу о проблемах реконструкции исторических интерьеров Скачать


Карпенко Елена. Произведения из Мира и Несвижа в зарубежных собраниях Скачать


Карэцкі Андрэй. Гісторыя аднаўлення Мірскага замка ў другой палове XVII - пачатку XX стст. Скачать


Костка Алесь. Прастора мінулага. Праблемы, звязаныя з адсутнасцю эксперыментальнай практыкі па ўзнаўленні аб'ектаў археалагічнай керамікі Скачать


Кур'ян Інэса. Inwentarz Zamku Mirskiego 1688 г. Лінгвістычны агляд Скачать


Ложечник И.Н. Мирский замок как объект изображения с XIX по XX столетия Скачать


Макарчык Аляксандр. Інтрыга вакол 10 тысяч дукатаў Скачать


Манюкевич Г.Я. Мирский замок как туристический объект. Статистика посещения 2000-2004 гг. Скачать


Махоўская Ірына, Раманава Ірына. Халакост у мястэчку Мір паводле матэрыялаў вуснай гісторыі Скачать


Новицкая Ольга, Прокопенко Людмила. Аннотация и краткие сведения о людях из окружения Михаила Святополк-Мирского Скачать


Новицкая Ольга, Прокопенко Людмила. Завещание княгини Клеопатры михайловны Святополк-Мирской Скачать


Новицкая Ольга, Прокопенко Людмила. Княжеская церковь-усыпальница в Мире. (К 100-летнему юбилею) Скачать


Новицкая Ольга, Прокопенко Людмила. Первая мировая война в Мире на фотографиях из частных коллекций местных жителей Скачать


Новицкая Ольга. Придорожная часовня в Мире Скачать


Пацыенка Святлана. Мірскі замак як адзін з цэнтраў магнацкая культуры на Беларусі Скачать


Пейроне Паоло. Европейский опыт восстановления исторических парковых ансамблей Скачать


Писаренко Валентина. Мирская керамика в собрании НХМ РБ (по материалам экспедиции 2007 года) Скачать


Пракапцоў Павел. Праблемы рэканструкцыі мірскай кафлі канца XVI - сярэдзины XVII ст. Скачать


Пракапцоў Павел. Тыпалагічныя асаблівасці і праблемы рэканструкцыі мірскай кафлі Скачать


Русаў П.А. Папярэднія вынікі археалагічнага нагляду на тэрыторыі сярэднявяковай дваравой кухні Замкавага комплексу "Мір" у 2007 годзе Скачать


Русаў П.А. Семантыка выяў на кафлі з Міра Скачать


Русаў Пётр. Памеры ацяпляльных печаў Позняга Сярэднявечча па выніках даследаванняў беларускіх вучоных (праблемы рэканструкцыі) Скачать


Синчук Иван. Мирские клады Скачать


Скварцова І.М. Ураджэнцы Міра - працаўнікі радзівілаўскіх ткацкіх мануфактур Скачать


Скеп'ян Анастасія. Спроба рэканструкцыі інтэр'ераў парадных пакояў Мірскага замку Скачать 


Смирнова Елена. Замок Карлштейн: исторический памятник и музейный объект Скачать


Список расстрелянных по г.п. Мир Скачать


Сысоева Л.Л. Генеалогия Ильиничей: новые материалы Скачать


Сысоева Л.Л. Словарь Ильиничей Скачать


Тайга Скане. Опыт реставрации и музеефикации Бауского замка в Латвии Скачать


Трифонова Наталья. Ильиничи - владельцы Мира Скачать


Трифонова Наталья. Фундаторская деятельность Юрия Ильинича и его наследников Скачать


Трусаў Алег. Археалагічная вывучэнне Мірскага замка Скачать


Усова Н.М. Письма из Мира 1920-1930-х годов (I часть) Скачать


Усова Н.М. Письма из Мира 1920-1930-х годов (II часть) Скачать


Усова Надежда. Архитектор Анатолий Яковлевич Митянин - исследователь Мирского замка Скачать


Усова Надежда. Наказной атаман Войска Донского князь Николай Святополк-Мирский (1833-1898) - первый владелец Мира из рода Святополк-Мирских. Материалы к биографии Скачать


Федорук Анатолий. История формирования, стилевые и планировочно-композиционные особенности парков в Мире Скачать


Хадасевіч Ганна. Мікалай Пятровіч Царук - упраўляючы справамі маёнтка Замір'е у першай трэці ХХ ст. Скачать


Хадыка Аляксей. Вандроўкі па ваколіцах мінулага Скачать 


Чавус Станіслаў. Музычная культура шляхты Вялікага Княства Літоўскага: прыярытэты і запазычанні Скачать


Чернатов В.М. Достойный памятник эпохи (часовня-усыпальница в г.п. Мир) Скачать


Шулика Вячеслав. Гиевка - имение князей Святополк-Мирских: история и современное состояние Скачать


Шымялевіч Г.Г. Капліца-пахавальня Святаполк-Мірскіх у Міры - помнік архітэктуры гістарызму пачатку ХХ ст. Скачать


Ярашэвіч А.А. Помнікі мастацтва Мірскага касцёла Скачать


Ярашэвіч Аляксандр. Археалагічныя звесткі пра Мірскі замак з архіва Радзівілаў Скачать


Ярашэвіч Аляксандр. Бітва пад сценамі Мірскага замка 10-11 чэрвеня 1792 года Скачать


Ярошевич Александр. Сражение 1812 года под Миром в историографии и искусстве (к проблеме экспозиции) Скачать  

падрябязней

 

Мірскі замак. Крыніцы стварэння музейных экспазіцый: гісторыка-дакументальныя матэрыялы і інфармацыйныя тэхналогіі

Прокопцов В.И. Мирский замок: проблемы реставрации и музеефикации объекта ЮНЕСКО Скачать


Пракапцоў У.І. Аб асаблівасцях утрымання і выкарыстання аб'ектаў гісторыка-культурной спадчыны на прыкладзе замкавага комплексу"Мір" Скачать


Синчук И.И. Проблема реконструкции остекления XVI-XVIII вв. памятника архитектуры "Мирский замок" Скачать


Скеп'ян А.А. Рамонтныя і будаўнічыя работы ў Мірскім замку ў XVI-XVIII стагоддзях (паводле архіўных крыніц) Скачать


Ярашэвіч А.А. Мірскі замак у перыяд Паўночнай вайны (1700-1721 гг.) Скачать


Баженова О.Д. Проблема родовой значимости аристократических фамилий и фамильные портреты. Князья Радзивиллы Скачать


Усова Н.М. Князь Михаил Николаевич Святополк-Мирский (1870-1938). Новые сведения о служебной карьере Скачать


Новицкая О.В., Прокопенко Л.Е. Материалы о Великой Отечественной войне из частных архивов и музейных коллекций для экспозиции Мирского замка Скачать


Петрыман К.Л., Каласоўская В.У. "Табе, нашчадак, у добры дар...". Новыя формы працы філіяла НММ РБ "Замкавы комплекс "Мір" з рознымі катэгорыямі наведвальнікаў Скачать


Русаў П.А. Новыя варыянты арнаментацыі мірскай кафлі са збору Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі БеларусьСкачать


Синчук И.И. Тезисы о графической реконструкции: от изразца к печиСкачать


Прокопьева С.И. Гравюры из Мира в собрании Национального художественного музея Республики Беларусь. На правах гипотезы Скачать


Бохан Ю.М. Традыцыі харчавання і прыёму ежы ў Вялікім княстве Літоўскім у XV - першай палове XVII ст. Скачать


Волкаў М.А. Брама Мірскага замка як абарончы вузел Скачать


Карпенко Е.В. К вопросу о проблемах реконструкции исторических интерьеров Скачать 


Пацыенка С.А. Магчымасці выкарыстання інавацыйных тэхналогій пры стварэнні экспазіцый у замкавых комплексах Скачать


Калнін В.В. Як не трапіць у пастку пры Мірскім замку Скачать


Матэрыялы абмеркаванняў на пасяджэннях рабочай групы па музеефікацыі замкавага комплексу "Мір" у 2009 г. Скачать 


Хроника истории замкового комплекса "Мир" в 2009 г. (составлена Новицкой О. В. и Прокопенко Л. Е.) Скачать


Список экспонатов, поступивших в дар в замковый комплекс "Мир". 2009 год Скачать 

падрябязней

 

Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XV–XVIII стст.)

Олег Лицкевич. К вопросу о первом упоминании Мира в письменных источниках Скачать


Александр Шеков. Двор князей Воротынских в конце XV - середине XVI в.: социальный генезис Скачать


Аляксандр Казакоў. Масквічы на службе ў магнатаў Вялікага княства Літоўскага ў першай палове XVI ст. Скачать


Ніна Скеп'ян. Пачаткі будаўніцтва праватнаўласніцкіх мураваных замкаў у Вялікім княстве Літоўскім Скачать


Виктор Атаманенко. Староконстантинов и Острог как резиденции князя Василия-Константина Острожского Скачать


Сяргей Рыбчонак. Да праблемы паходжання магнатаў Глябовічаў - уладальнікаў Заслаўскага замка ў XVI ст. Скачать


Константин Ерусалимский. Архивная культура в ситуации фронтира: Московские эмигранты в Речи Посполитой XVI-XVII вв. Скачать


Альбіна Семянчук. Магнацкія двары як цэнтры гістарыяграфіі ў Вялікім княстве Літоўскім у XVI ст. Скачать


Уладзімір Падалінскі. Тэстамент троцкага ваяводы Яна Глябовіча (1590 г.) як крыніца па вывучэнню кліентальных адносін у Вялікім княстве Літоўскім Скачать


Раймонда Рагаускене. Шуты, карлики и другие маргинальные группы на дворах магнатов Великого княжества Литовского в XVI в. Скачать


Андрэй Янушкевіч. Да праблемы нефармальных кантактаў магнатаў Вялікага княства Літоўскага ў дыпламатычных зносінах з Маскоўскай дзяржавай у другой палове XVI ст. Скачать


Ігор Тесленко. Організація і функціонування задворного суду князів Острозьких (до постановки проблемы) Скачать


Аляксей Шаланда. Гербы Льва Іванавіча Сапегі (1580-1633 гг.): склад, легенда, функцыі Скачать


Петро Кулаковский. Урядники киевских имений князя Януша Острожского: карьера и судьба после смерти патрона Скачать


Андрэй Радаман. Патранальна-кліентальныя адносіны ў Новагародскім павеце і іх уплыў на палітыку і дзейнасць органаў шляхецкага самакіравання ў другой палове XVI - пачатку XVII ст. Скачать 


Przemysław Gawron. Postawa Jakuba Karola Madaleńskiego wobec litewskich magnatów. Kilka uwag na temat relacji patron - klient w Wielkim Księstwie Litewskim w I połowie XVII wieku Скачать


Віталь Галубовіч. Двор магната і павет: віцебская кліентэла віленскага ваяводы Крыштафа Радзівіла ў 30-я гг. XVII ст. Скачать


Томаш Амброзяк. Значение Биржайской крепости в политической деятельности Криштофа Радзивилла и его соперничестве с Львом Сапегой в 1625-1629 гг. Скачать 


Мікола Волкаў. Будаўніцтва бастыённага замка Яна Караля Хадкевіча ў Ляхавічах Скачать


Кірыл Карлюк. Выявы і палітыка: партрэты манархаў у рэзідэнцыях біржанскіх Радзівілаў XVII ст. Скачать 


Генадзь Семянчук. Чарлёна - двор Сапегаў над Нёманам у XVI-XVII стст. Скачать 


Анастасія Скеп'ян. Арганізацыя кухоннай службы пры магнацкіх дварах Вялікага княства Літоўскага ў XVI-XVII стст. Скачать 


Andrzej Rachuba. Kazimierz Antoni Złotkowski, uczony sługa Radziwillów Скачать 


Вольга Папко. Слава і жалоба Дому князёў Радзівілаў: урачыстыя пахаванні часоў «Пане Каханку» Скачать


Вольга Гарбачова. Баўленне вольнага часу шляхтай Вялікага княства Літоўскага ў канцы XVIII ст. (на прыкладзе роду Рэйтанаў) Скачать

падрябязней

 

Мірскі замак у кантэксце падзелаў Рэчы Паспалітай і вайны 1812 г.

Карпеев Игорь. Документы личных фондов Российского государственного военно-исторического архива по истории российско-польской войны 1792 г. на территории Великого княжества Литовского Скачать


Бектинеев Шамиль. Багратионовский план компании 1812 г. и первый этап войны [12 (24) июня - 1 (13) 3 августа] Скачать


Новицкая Ольга. Местечко Мир накануне и после войны 1812 г. Скачать


Гурын Міхаіл. Бітвы каля Міра ў 1812 г. Скачать


Ажгирей Дмитрий. Итоги Мирского сражения 27-28 июня (9-10 июля) 1812 г. Скачать


Ярошевич Александр. Историография битвы под Миром 27-28 июня 1812 г. Скачать


Лякин Владимир. Кавалерийские бои у Мира и Романово в записках польского офицера Петра Лаговского Скачать


Донских Сергей. кавалерийские бои на территории Беларуси в июле 1812 г. в работах Януша Сташевского Скачать


Калясінскі Валерый. Мірскі бой 27-28 чэрвеня 1812 г. у творах мастацтва Скачать


Ковалевич Наталья. Утраченные памятники войны 1812 г. на местах сражений под Миром и Новым Сверженем Скачать


Філіпаў Крыштаф Станіслаў. Польскае войска пад Бярэзінай. Ордэн Virtuti Militari за кампанію 1812 г. Скачать


Баўдзей Вольга. Мемуары як крыніца па гістарыягрфіі арміі Вялікага княства Літоўскага 1812 г. Скачать


Попко Ольга. Князь Доминик-Иероним Радзивилл и его влияние на судьбу Мирского замка Скачать


Трофимова Елена. Мир Марины Ледковской - замок и судьба Скачать


Калнін Валянцін. Стары - Новы Мір Скачать


Лаўрэш Леанід. Вайна 1812 г. на Лідчыне Скачать


Швед Вячаслаў. Турыстычны маршрут "Па слядах арміі ВКЛ 1812 г." Скачать


Лукашевич Андрей. Памятники и памятные места войны 1812 г. как объекты новых туристических маршрутов в Беларуси Скачать


Груцо Игорь. Перспективные направления развития туризма на базе событий военной компании 1812 г. на территории Беларуси Скачать  

падрябязней

 

Атрибуция, экспертиза и реставрация предметов XVI–XIX веков из собраний музеев 

О.Н. Попко Коллекция портретов кн.Радзивиллов из дворца Шиллингсфюрст:история бытования Скачать


А.А. Ярошевич. К атрибуции женского портрета из галереи Радзивиллов (София Бранденбургская или Елизавета Стюарт?) Скачать


Е.В. Карпенко. "Портрет неизвестной в голубом" из собрания Национального художественного музея Республики Беларусь Скачать


Е.В. Лопухина, А.А. Марченко. Атрибуция портрета архиепископа Гавриила (Петрова) из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Авторское повторение Антропова или копия? Скачать


Н.В. Марецкая. "Портрет неизвестного" в коллекции музея "Замковый комплекс "Мир" Скачать


А.Г. Шимелевич. Произведения декоративно-прикладного искусства в экспозициях-реконструкциях интерьеров XVI-XIX вв. Скачать


И.В. Зимин. Золотой кубок. В поисках утраченного Скачать


И.Н. Скворцова. Кунтушовые пояса в собрании музея "Замковый комплекс "Мир": к вопросу атрибуции Скачать


Н.А. Ковалевич. Стилистические особенности шпалеры из собрания "Замковый комплекс "Мир". Проблемы атрибуции и интерпретация сюжета Скачать


К.А. Бернацкая. Шпалера "Триумф Готфрида Бульонского и сдача Альтамора" в экспозиции музея "Замковый комплекс "Мир" Скачать


І.М. Ложачнік. Гакаўніца з калекцыі "Зброя і ўзбраенне" музея "Замкавы комплекс "Мір": да праблемы атрыбуцыі Скачать


О.В. Колосовская. Христианская символика на предметах религиозного характера в собраниях музея "Замковый комплекс "Мир" Скачать


О.В. Новицкая. Подсвечники фирмы "FRAGET" и фабрика "WOLSKA" в собрании музея "Замковый комплекс "Мир" Скачать


Е.В. Денис. Шляхетские серебряные пуговицы XVII в. в коллекции музея "Замковый комплекс "Мир"  Скачать


Т.И. Кожух. Гравюры из немецких печатных изданий XVIII-XIX вв. в коллекции музея "Замковый комплекс "Мир" Скачать


Ю.С. Безносик. Голландский шкаф XVII в. в экспозиции музея "Замковый комплекс "Мир" Скачать


Ю.М. Лаўрык. Пытанні атрыбуцыі і апісання габрэйскіх пергаміновых рукапісаў ва ўмовах айчынных музеяў і бібліятэк Скачать


Е.С. Сергий. Атрибуция памятников сакральной миниатюрной резьбы XVII-XIX вв. Проблемы и практика (на материалах коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника) Скачать


А.С. Макарова. Исследование и реставрация мраморной основы двух произведений станковой масляной живописи XVII-XVIII вв. Скачать 


М.В. Житкевич. Реставрация коленкорового переплета на примере "Атласа естественной истории, 1882 года" Скачать 


Т.Е. Лончинская. Реновация произведений искусства кружевоплетения (на примере кружевного оплёта платка XIX века) Скачать 


С.А. Севастьянова. Преподавание реставрации графических произведений на реставрационном отделении Санкт-Петербургского художественного училища имени Н. К. Рериха Скачать 


Б.Я. Рыбак. Атрыбутыцыя, экспертыза і рэстаўрацыя асноўнага фонду помнікаў драўлянага дойлідства XVII-XVIII ст. ў Львоўскім "скансене" Скачать 


И.И. Синчук. Бюст волхва Балтазара XIX века Скачать 


І.В. Карнеева. Стварэнне сеткі музеяў паэта Маркіяна Шашкевіча (1811-1843) ва Украіне: збор і рэстаўрацыя экспанатаў Скачать 


П.Н. Коняев. Сравнительный анализ технологий трехмерного сканирования лазерным сканером и фотоаппаратом Скачать 

 

падрябязней

 

Мастацкія вырабы магнацкіх мануфактур XVII – першай паловы XIX в. у музейных калекцыях Скачать

 

Валовічы ў гісторыі Вялікага княства Літоўскага XV–XVIII стст. Скачать  

 

Род Іллінічаў у Вялікім Княстве Літоўскім у XV–XVI стст.: радавод, гербы, уладанні Скачать 

ISBN 978-985-90361-2-5

Кошт 17,96 бел.руб.

 

Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка (1549–1616). Віленскі ваявода Скачать 

ISBN 978-985-90361-4-9

Кошт 27,00 бел.руб.

 

ULTIMA RATIO REGUM. Беларусь у паўночных войнах сярэдзіны XVII  пачатку XVIII ст. КАТАЛОГ  Скачать   

ISBN 978-985-90418-3-9

Кошт 30,00 бел.руб.

 

Фарміраванне калекцый музея «Замкавы комплекс «Мір» (19892015)

ISBN 978-985-90361-9-4

Кошт 21,80 бел.руб.

 

Атрибуция, экспертиза и реставрация предметов XVI–XIX веков из собраний музеев

ISBN 978-985-90380-1-3

Кошт 13,62 бел.руб.

 

Мір Радзівілаў: замак, мястэчка, графства (15681813 гг.) Зборнік дакументаў і матэрыялаў  Скачать

ISBN 978-985-90418-2-2

Кошт 27,77 бел.руб.

 

Гродненская военная компания 17051706 гг. С.В. Донских  Скачать

ISBN 978-985-90380-4-4

Кошт 16,15 бел.руб.

 

Князі Друцкія-Горскія ў Вялікім Княстве Літоўскім В.У. Галубовіч, С.А. Рыбчонак, А.І. Шаланда  Скачать

ISBN 978-985-90380-3-7

Кошт 24,78 бел.руб.

 

Ваенныя трыумфы эпохі Вялікага Княства Літоўскага Зборнік навуковых артыкулаў  Скачать

ISBN 978-985-90418-1-5

Кошт 15,40 бел.руб.

 

СЕРИЯ «GENUS ALBARUTHENICUM» Князья Витгенштейны и их владения в Российской империи в XIX веке Скачать

ISBN 978-985-90380-7-5

Кошт 28,00 бел.руб.

 

Реставрация историко-культурных ценностей: современное состояние и перспективы развития Скачать

ISBN 978-985-90380-9-9

Кошт 38,00 бел.руб.